Uitvoering buitendakisolatie voor 104 woningen in 2019!

Vergouwen Vastgoedzorg is er trots op dat ze dit jaar bij wel 104 woningen de daken aan de buitenzijde zullen isoleren naar Rc 6.0! Het dak wordt van buitenaf op het bestaande dakbeschot geïsoleerd. Daarbij vervangen we gelijktijdig de dakpannen. De bovenverdieping blijft hierdoor aangenaam warm in de winter en koeler in de zomer.  Bij een groot aantal woningen brengen we tevens een nieuwe geïsoleerde dakkapel aan. Uiteraard worden bij deze 104 woningen ook andere energiebesparende maatregelen en groot onderhoud uitgevoerd.


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 11 februari jl. ondertekenden Woonkwartier en zes bouwpartners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar (2019-2020). Hiermee wordt de nauwe samenwerking bekrachtigd tussen deze partijen en maken we het fundament voor de integrale ketensamenwerking nog steviger. Vergouwen Vastgoedzorg is trots dat we wederom een vaste partner zijn van Woonkwartier om haar verduurzaamheidsambities te realiseren.


VGO-Keur® Certificaat op alle disciplines behaald!

Vrijdag 9 november j.l. vond door KIWA de audit plaats van het Keurmerk VGO “Resultaatgericht Samenwerken in onderhoud en renovatie”, volgens de laatste herziene richtlijnen.
Met trots mogen wij melden dat wij ons voor het totale bedrijf hebben gecertificeerd voor het VGO-keur voor alle 4 de disciplines / specialismen:
- Gevels
- Daken
- Installaties
- Interieur

Samenwerken met een bedrijf dat het VGO-keur draagt, betekent samenwerken met onderhouds- en renovatieadviseurs. Adviseurs die inzicht hebben in duurzame oplossingen, in procesmanagement, in kosten-kwaliteitverhoudingen in investeringen en in technisch onderhoud. Adviseurs die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Volgens het mission statement zijn VGO-bedrijven het beste wat de markt te bieden heeft.

Vergouwen Vastgoedzorg is één van de weinige vastgoedonderhoudsbedrijven in Zuid-Nederland, die voor alle vier de disciplines het keurmerk heeft behaald, waarbij onze opdrachtgevers ons gemiddeld beoordelen met een hoge score van 9,2.

VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken met financieel gezonde ondernemingen. Dat geeft zekerheid. Het keurmerk kent strenge criteria, maar daaraan ontleent het zijn meerwaarde. Voor opdrachtgevers is het dan ook dé manier om bedrijven te selecteren voor vastgoedonderhoud en renovaties aan gebouwen en woningen.

 


Sponsoring muurschildering ter ere van 50-jarig bestaan Jantje Beton

Ter ere van het 50-jarige bestaan van Jantje Beton, is er in de wijk Stokhasselt te Tilburg een mooie speelwijk gerealiseerd, met als decor een prachtige muurschildering op de Pucciniflat. Op 28 juni jl. is er een geweldig jubileumfeest georganiseerd op deze mooie plek. In de ochtend werden er allerlei buitenspeelactiviteiten gehouden voor alle kinderen uit deze wijk. In de middag is de muurschildering door de beschermvrouwe van Jantje Beton, H.K.H. Prinses Beatrix, feestelijk onthuld. Wij zijn er trots op dat onze schilders de voorbereidingen hebben mogen treffen op deze muur, voordat de kunstschilder aan de slag kon gaan. De muurschildering is gebaseerd op dromen van kinderen uit de wijk en is geschilderd door een kunstenaar die is opgegroeid in Stokhasselt.


Nieuwe kledinglijn

Om onze vakmensen een wat duidelijkere uitstraling naar buiten te geven, gaan we ze voorzien van bovenkleding in verschillende kleuren. Onze schilders gaan mooie rode kleding dragen, onze timmermannen blauwe kleding en onze glaszetters groene kleding. Dit past volledig bij de Vergouwen vlaggen. Vandaag zijn we de startpakketten rond gaan brengen bij de schilders. Ze poseerden met trots en plezier!


Pietenactie in de Strijmondlaan in Oudenbosch voor Woonkwartier

Vorige week woensdag zijn er Pieten in de Strijmondlaan langs de huizen gegaan om de bewoners iets lekkers te brengen. We zijn erg blij met de medewerking en de gastvrijheid van de bewoners om de werkzaamheden succesvol te kunnen laten verlopen!


Samenwerking Woonkwartier: energetische verbetering woningvoorraad

Woonkwartier gaat nauw samenwerken met zes onderhoudsbedrijven om het onderhoud en de energieprestaties van haar woningen te verbeteren. Vergouwen Vastgoedzorg is een van de geselecteerde partijen. 

 

De andere vijf partijen zijn Bouwonderneming Hoendervangers, De Kok Bouwgroep, BM Onderhoud & Renovatie, de Geluk Groep en Huybregts Relou. De samenwerking werd bekrachtigd met de ondertekening van een intentieovereenkomst. In totaal staan er nu ruim zeshonderd woningen op de planning en ook de komende jaren wordt een groot aantal woningen aangepakt. Woonkwartier gaf aan veel vertrouwen te hebben in de samenwerking.

Aan de slag in Halderberge

Bij Vergouwen Vastgoedzorg zijn wij natuurlijk trots op de samenwerking met Woonkwartier en de andere onderhoudsbedrijven. Dit jaar starten wij met het onderhoud en de renovatie van woningen in rayon Halderberge.


Nieuw bedrijfspand: Brugsteen 9 in Breda

Per 1 mei is Vergouwen Vastgoedzorg gevestigd aan Brugsteen 9 in Breda. De verhuizing is een mooie stap vooruit; een stap die uitstekend past bij de groei van onze organisatie. Wij zijn trots op ons nieuwe onderkomen!

 

Ons nieuwe bedrijfspand staat op bedrijventerrein Steenakker, een van de meest gewaardeerde bedrijventerreinen van Breda. Het kenmerkt zich door een hoogwaardige kwaliteit en een goede mix van landelijke spelers en lokale mkb-bedrijven. Daarbij ligt het accent op bouwgerelateerde bedrijven, wat deze plek voor ons extra interessant maakt. Circa 60% van onze toeleveranciers bevindt zich binnen een straal van 200 meter van ons nieuwe bedrijfspand.

Centrale ligging

Door de moderne en frisse uitstraling van het pand en de centrale ligging binnen ons werkgebied in West-Brabant, voelen wij ons hier in het bourgondische Breda meer dan thuis. Het pand biedt ons bovendien alle ruimte om door te groeien. Onze materieeldienst is uiteraard mee verhuisd, deze is te vinden op de naastgelegen Spinakker.


AlleeWonen gaat resultaatgericht samenwerken met Vergouwen

AlleeWonen is samen met Casade een traject ingegaan om het schilderwerk van het totale woningbezit op basis van resultaatgericht samenwerken onder te brengen bij een beperkt aantal onderhoudsbedrijven. Een uitgebreide selectieprocedure inclusief audits en projectbezoeken leidde tot de keuze voor een zestal bedrijven. Hierbij hoort ook Vergouwen Vastgoedzorg. 

 

Samen met Van Aarle Vastgoedonderhoud, Van Son, De Schrijver Vastgoedonderhoud, SW Vastgoedverbetering en de Geluk Groep onderhoudt Vergouwen Vastgoedzorg de komende vijftien jaar het totale woningbezit van AlleeWonen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het schilderwerk en onderhoud ligt bij de geselecteerde bedrijven.

Efficiency en kostenbesparing

Voor AlleeWonen biedt resultaatgericht samenwerken interessante voordelen, zoals een grotere efficiency en besparing op directe en indirecte kosten. De nieuwe vorm van samenwerken start per 1 januari 2018. De projecten die nog op de planning staan voor 2017 worden op de traditionele manier aangepakt. Michelle Zacht, teammanager vastgoedbeheer bij AlleeWonen, kijkt uit naar de samenwerking. “We zijn blij met jullie als partners en hebben alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking!”