Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op 11 februari jl. ondertekenden Woonkwartier en zes bouwpartners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar (2019-2020). Hiermee wordt de nauwe samenwerking bekrachtigd tussen deze partijen en maken we het fundament voor de integrale ketensamenwerking nog steviger. Vergouwen Vastgoedzorg is trots dat we wederom een vaste partner zijn van Woonkwartier om haar verduurzaamheidsambities te realiseren.