Privacyverklaring


www.vergouwenbv.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Vergouwen Vastgoedzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vergouwen Vastgoedzorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vergouwen Vastgoedzorg verstrekt.

Vergouwen Vastgoedzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Vergouwen Vastgoedzorg Gegevens nodig heeft?
Vergouwen Vastgoedzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang Vergouwen Vastgoedzorg gegevens bewaart
Vergouwen Vastgoedzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vergouwen Vastgoedzorg maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Vergouwen Vastgoedzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Vergouwen Vastgoedzorg een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vergouwen Vastgoedzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vergouwen Vastgoedzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Vergouwen Vastgoedzorg gebruikt cookies om www.vergouwenbv.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor Advertentie netwerken zoals Google AdWords. Deze externe website die zich in het netwerk van deze derden partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Vergouwen Vastgoedzorg heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Vergouwen Vastgoedzorg is hierop niet van toepassing. Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vergouwenbv.nl. Vergouwen Vastgoedzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Vergouwen Vastgoedzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vergouwen Vastgoedzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vergouwen Vastgoedzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vergouwen Vastgoedzorg op via  info@vergouwenbv.nl.

Vergouwen Vastgoedzorg  is als volgt te bereiken:
– Adres: Brugsteen 9, 4815 PL Breda
– Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20105551
– Telefoon: 076-5014041
– E-mailadres: info@vergouwenbv.nl