In het kort


 • Planontwerp
 • Bewonersparticipatie
 • Energiebesparende maatregelen
 • Groot onderhoud
 • Asbestsanering
 • PKVW-certificering
 • Planmatig onderhoud
 • Renovatie binnenpakketten
 • Behalen STEP-subsidie

EBM + vervanging keukens, toiletten en badkamers


Opdrachtgever: Woonkwartier
Uitvoering: 2016-2017

Woonkwartier beheert zo’n 9.000 verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. Dit doet zij vanuit een grote lokale betrokkenheid. Een van de doelstellingen is energetische verbetering van complexen, om meer comfort te creëren voor bewoners en af te rekenen met tocht- en vochtklachten. Daarnaast worden er andere werkzaamheden verricht: gehele of gedeeltelijke vervanging van keuken, toilet en badkamer, uitvoering van schilderwerk en het noodzakelijke groot onderhoud. Bij de uitwerking van de scenario’s wordt rekening gehouden met een wezenlijke vermindering van onderhoudskosten in de komende 25 jaar.

Doel: 100% participatie

Vergouwen Vastgoedzorg kreeg de opdracht voor 231 woningen in Halderberge. Wij hebben de diverse clusters binnen dit project opgenomen volgens:

 • PvA energetische maatregelen renovaties 2017.
 • Kwaliteitsbeleid Woonkwartier.
 • Checklist energetische maatregelen en Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
 • Conditiemeting conform NEN2767.

Voor de energetische maatregelen was een doel gesteld van 100% participatie. Vergouwen Vastgoedzorg kreeg de verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan, waarbij de communicatiekalender en het sociaal statuut geborgd zijn.

Werkzaamheden

Het project omvat clusterafhankelijk onder meer scenario-ontwikkeling, asbestsanering, buitendakrenovatie (nul-op-de-meter-proof), het aanbrengen van binnendakisolatie en dakvensters, gevelisolatie en kierdichting, voegwerkherstel inclusief schoorstenen, het vervangen van gevelramen en -deuren, vervanging van oude beglazing door HR++-beglazing en zelfregulerende ventilatieroosters, aanbrengen geïsoleerde kruipluiken, CO2-gestuurde mechanische ventilatiesystemen, houtsanering en planmatig onderhoud, en de renovatie van keukens, toiletten en badkamers.