In het kort


  • Resultaatgericht samenwerken
  • Kwaliteitsuitgangspunten
  • Risicomatrixen en scenario’s
  • MJOB 15 jaar
  • Prestatie-eisen

Resultaatgericht samenwerken (RGS)


Opdrachtgever: WonenBreburg
Uitvoering: 2017

WonenBreburg beheert ruim 30.000 huurwoningen in de regio Breda-Tilburg. Voor planmatig onderhoud werkt de corporatie sinds 2016 prestatiegericht samen met een zevental geselecteerde bedrijven. De keuze voor resultaatgericht schilderen en vaste partnerships (in plaats van prijsgestuurde aanbesteding met afspraken op basis van inspanningsverplichting) leidt tot meer efficiency in het schilderproces en betere kwaliteit.

Vergouwen Vastgoedzorg is een van de zeven vaste partners. In 2017 verzorgden wij het planmatig onderhoud van 614 woningen, verspreid over 13 clusters in Breda en Tilburg. Hieronder valt ook een cluster van 80 woningen aan de Fellenoordstraat e.o. in Breda. Resultaatgericht samenwerken stond ook hier centraal.

Inhoud van het project

Het project omvat onder meer het definiëren van de kwaliteitsuitgangspunten, het uitvoeren van nulmetingen inclusief rapportage, het verzorgen van elementen- en houtsaneringsinventarisaties, het opstellen van risicomatrixen en scenario’s inclusief netto contante waarde (NCW) en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) voor vijftien jaar, het opstellen van een plan van aanpak inclusief klimplan en VGM-plan, de uitvoering van sanerings- en schilderwerkzaamheden, toetsing prestatie-eisen, en nazorg. Binnen de termijn van vijftien jaar en de gemaakte afspraken staat Vergouwen Vastgoedzorg borg voor het MJOB, de gestelde prestatie-eisen en de aanvullende KPI’s.