In het kort


  • Vmbo-school
  • Resultaatgericht schilderwerk
  • Planmatig onderhoud, service- en binnenschilderwerk
  • Logistiek plan
  • Overlastbeperking
  • Communicatie en vertrouwen

Resultaatgericht schilderwerk


Opdrachtgever: Munnikenheide College
Uitvoering: 2015-2025

Het Munnikenheide College is een vmbo-school met ruim 1.100 leerlingen, verspreid over twee vestigingen: een in Etten-Leur en een in Rucphen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid zijn de kernwaarden. De school stelt alles in het werk om ieders talent en ambitie te benutten.

In 2015 won Vergouwen Vastgoedzorg een tender op basis van de drie pijlers: eenheidsprijzen, bedrijfsfilosofie en vergelijkbare referenties. Resultaatgericht samenwerken stond daarbij centraal. De uitwerking van ons advies betrof een meerjarenonderhoudsbegroting, waarbij wij de kwaliteitsuitgangspunten van de opdrachtgever aan de hand van nulmetingen en inventarisaties vertaalden naar scenario’s en een uitgewerkt plan van aanpak met bijbehorende planningen en kwaliteitskeuringen. In onze uitwerking is gestuurd op risicomanagement, kostenminimalisatie, duurzaamheid, veiligheid, overlastbeperking en – uiteraard – comfort voor de gebruikers van het pand.

Semivandalismebestendige muurverf

Een deel van de school ligt direct aan een grote vijver, wat het project logistiek gezien interessant maakte. Een doordacht logistiek plan bood uitkomst. Ook dachten we mee over beperking van de jaarlijks terugkerende herstelwerkzaamheden aan de binnenmuren. Zo introduceerden we een semivandalismebestendige binnenmuurverf voor het bijkomende service- en binnenschilderwerk.

Overlastbeperking

Een goede afstemming van onze werkzaamheden op de schoolprogramma’s, tentamens en andere schoolactiviteiten is natuurlijk van het grootste belang. Ons team verzorgde daarom alle binnenschilderwerkzaamheden in de zomer- en kerstvakanties. De communicatie met de verantwoordelijken van het Munnikenheide College verliep vlot en aangenaam. Door goed samenwerken is een fijne vertrouwensband ontstaan.