In het kort


  • Zorgcentrum
  • RGS planontwerp
  • Asbestinventarisatie en -sanering
  • Houtsanering
  • Planmatig onderhoud
  • Bewonerstevredenheid: 8,9

Resultaatgericht samenwerken + asbestsanering


Opdrachtgever: TBV Wonen / Amarant Groep
Uitvoering: 2014-2015

De Tilburgse woningcorporatie TBV Wonen, met een bezit van zo’n 7.300 verhuurbare eenheden, richt zich op het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar ouderen, gehandicapten en anderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn staan daarbij voorop.

Pilot Resultaatgericht samenwerken

In het kader van planmatig onderhoud is TBV Wonen samen met Vergouwen Vastgoedzorg een pilot ‘Resultaatgericht samenwerken’ gestart. De pilot concentreert zich op het zorgcomplex Steve Bikohof in Tilburg. De scope van het project omvat de buitenschil, exclusief het dak. De kwaliteitsuitgangspunten zijn:
Het bezit minimaal de komende 25 jaar zorgeloos doorexploiteren.
Samenwerken met een partij die de overlast voor bewoners en omwonenden tot een minimum beperkt.
Ideale balans tussen prijs, product en proces.

De exploitatie van het complex valt onder de Amarant Groep, die ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Cliënten in het Steve Bikohof hebben een aparte woon- en slaapkamer en een eigen keuken. Daarnaast beschikken ze over een eigen sanitaire ruimte met douche. In het pand is zorgondersteuning aanwezig.

Uitstekende score op bewonerstevredenheid

In de periode 2014-2015 verzorgden wij, naast het planontwerp, de eerste onderhoudscyclus aan houten en betonnen gevelelementen. Dit was inclusief houtsanering, ventilatiebalansberekeningen, asbestinventarisatie en asbestsanering van de privacyschermen op de balkons. Dat we erin geslaagd zijn om de overlast tot een minimum te beperken, bleek wel uit de behaalde score op bewonerstevredenheid: een 8,9!