In het kort


  • Scholengemeenschap
  • Meerjarenonderhoudsplan
  • Planmatig onderhoud, service- en binnenschilderwerk
  • Overlastbeperking
  • Communicatie en vertrouwen

Meerjarenonderhoudsplan buitenschilderwerk


Opdrachtgever: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Uitvoering: 2013-2017

Op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur zitten bijna 2.500 leerlingen. Alles draait hier om het geven van kwalitatief goed, inspirerend en uitdagend onderwijs. Het doel: leerlingen stimuleren om hun kwaliteiten te ontwikkelen, zodat zij hun diploma voor mavo, havo of vwo behalen. Daarnaast stimuleert KSE de leerlingen om zich op sociaal, creatief, cultureel en sportief gebied te ontwikkelen. De kernwaarden van de scholengemeenschap zijn: samenwerken, elkaar waarderen, ruimte geven en groeien.

Planmatig onderhoud, servicewerkzaamheden en esthetische verbetering

Goed risicomanagement en een gelijkmatige en voorspelbare spreiding van onderhoudskosten zijn belangrijk voor KSE. Daarom vroeg de scholengemeenschap Vergouwen Vastgoedzorg om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor het buitenschilderwerk inclusief saneringswerkzaamheden. Het gehele complex is in vijf fasen uitgevoerd (2013 t/m 2017). Een van de aanvullende wensen was de inzet van een vaste onderhoudsploeg die naast planmatig onderhoud ook de servicewerkzaamheden en esthetische verbeteringen aan de binnenzijde van de school uitvoert.

Overlastbeperking

Een goede afstemming van onze werkzaamheden op de schoolprogramma’s, tentamens en andere schoolactiviteiten is natuurlijk van het grootste belang. Ons team verzorgde daarom alle binnenschilderwerkzaamheden in de zomer- en kerstvakanties. De communicatie verliep uiterst prettig en er is gaandeweg een goede vertrouwensband ontstaan. Omdat de staat van onderhoud er flink op vooruit is gegaan, hebben wij nu een vervolgplan voorgesteld met een besparing in onderhoudskosten van circa 20%.