In het kort


 • Planontwerp
 • MJOB en NCW
 • Bewonersparticipatie
 • Energiebesparende maatregelen
 • Groot onderhoud
 • Asbestsanering
 • PKVW-certificering
 • Planmatig onderhoud
 • Renovatie binnenpakketten

Groot onderhoud + EBM + vervanging keukens, toiletten en badkamers


Opdrachtgever: Woonkwartier
Uitvoering: 2017-2018

Woonkwartier beheert zo’n 9.000 verhuureenheden in 18 (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. Dit doet zij vanuit een grote lokale betrokkenheid. Een van de doelstellingen is energetische verbetering van complexen, om meer comfort te creëren voor bewoners en af te rekenen met tocht- en vochtklachten. Daarnaast worden er andere werkzaamheden verricht: gehele of gedeeltelijke vervanging van keuken, toilet en badkamer, uitvoering van schilderwerk en het noodzakelijke groot onderhoud. Bij de uitwerking van de scenario’s wordt rekening gehouden met een wezenlijke vermindering van onderhoudskosten in de komende 25 jaar.

Doel: 100% participatie

Vergouwen Vastgoedzorg kreeg de opdracht voor 99 woningen in Halderberge. Wij hebben de diverse clusters binnen dit project opgenomen volgens:

 • PvA energetische maatregelen renovaties 2017.
 • Kwaliteitsbeleid Woonkwartier.
 • Checklist energetische maatregelen en Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
 • Conditiemeting conform NEN2767.
 • Mitigerende maatregelen.

Voor de energetische maatregelen was een doel gesteld van 100% participatie. Vergouwen Vastgoedzorg kreeg de verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan, waarbij de communicatiekalender en het sociaal statuut geborgd zijn.

Werkzaamheden

Het project omvat clusterafhankelijk onder meer scenario-ontwikkeling en de uitwerking van een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en netto contante waarde (NCW) in O-prognose, bewonerscommunicatie, asbestsanering, buitendakrenovatie (nul-op-de-meter-proof), het aanbrengen van binnendakisolatie en dakvensters, gevelisolatie en kierdichting, voegwerkherstel inclusief schoorstenen, het vervangen van gevelramen en -deuren, vervanging oude beglazing door HR++-beglazing en zelfregulerende ventilatieroosters, aanbrengen geïsoleerde kruipluiken, CO2-gestuurde mechanische ventilatiesystemen, houtsanering en planmatig onderhoud, mitigerende maatregelen en binnenrenovaties aan keukens, toiletten en badkamers.