In het kort


  • Planontwerp
  • Bewonersparticipatie
  • Groot onderhoud
  • Energiebesparende maatregelen
  • Planmatig onderhoud
  • Behalen STEP-subsidie

Groot onderhoud + EBM


Opdrachtgever: Thuisvester
Uitvoering: Tweede helft 2017

Thuisvester beheert ruim 13.500 huurwoningen in Midden- en West-Brabant en hanteert daarbij het motto: ‘een betaalbaar thuis, voor nu en later’. In haar programma van eisen combineert de corporatie (groot)onderhoudswerkzaamheden met energiebesparende én levensduurverlengende maatregelen. Een optimaal gebruik van de STEP-subsidie is daarbij cruciaal.

Klaar voor de toekomst

Voor 47 eengezinswoningen in Raamsdonksveer hebben wij een grootonderhouds- en renovatieplan opgesteld om de technische problemen op te lossen en de woningen klaar te maken voor de toekomst. Hiervoor deden we eerst onderzoek naar de bouwtechnische staat van de woningen, de energetische situatie, de aanwezigheid van asbest en de huidige staat van onderhoud. De uitvoering van het plan leidt tot een energie-index (EI) van ≤ 1,2. Daarnaast omvat het technische ingrepen voor de onderdelen die op dit moment een levensduur hebben van minder dan 25 jaar. Uiteraard worden ook de gestelde prestatie-eisen voor het planmatig onderhoud behaald.

Breed scala aan werkzaamheden

Het project omvat onder meer het aanbrengen van binnendakisolatie en dakvensters, gevelisolatie en kierdichting, voegwerkherstel, het vervangen van de kunststof gevelkozijnen en -ramen door meranti incl. HR++-beglazing en zelfregulerende ventilatieroosters, het aanbrengen van geïsoleerde kruipluiken, paneelisolatie, houtsanering en planmatig onderhoud.

Bewonersparticipatie en -communicatie

Voor dit project was minimaal 70% deelname nodig. Vergouwen Vastgoedzorg heeft de verantwoordelijkheid voor de bewonersparticipatie op zich genomen en Thuisvester ontzorgd in de totale bewonerscommunicatie en –begeleiding.