In het kort


  • Planmatig onderhoud
  • Kleurverandering
  • Vervanging draaiende delen
  • Vervanging beglazing door HR++
  • Houtrotsanering

Planmatig onderhoud met kleurwijziging, vervanging draaiende delen en vervanging beglazing door HR++-beglazing


Opdrachtgever: AlleeWonen
Uitvoering: Najaar 2017

Onze opdrachtgever beheert ruim 19.000 huurwoningen in de regio Roosendaal-Breda. Het planmatig onderhoud vindt vanaf 2018 niet meer plaats op basis van inspanningsverplichting, maar resultaatgericht. Het doel: een efficiënter schilderproces en betere kwaliteit. Hiervoor gaat de corporatie samenwerken met een zestal zorgvuldig geselecteerde onderhoudsbedrijven.

429 verhuureenheden in 2017

In 2017 verzorgde Vergouwen Vastgoedzorg in opdracht van AlleeWonen het inspanningsgericht planmatig onderhoud van 429 verhuureenheden, verspreid over 18 clusters in Roosendaal, Breda en Teteringen. Een van die clusters omvat 8 woningen aan het Schoolpad in Teteringen.

Vervanging beglazing door HR++

Het project bestaat uit het planmatig onderhoudsschilderwerk van de woningen en de bergingen, het vervangen van alle draaiende delen (ramen en deuren), het vervangen van alle bestaande beglazing door HR++-beglazing inclusief zelfregulerende ventilatieroosters, en houtrotsanering. Samen met AlleeWonen is een kleurverandering uitgewerkt en aangebracht.